Uppförandekod

Wasa YogaCenter samtycker till och följer Yoga Alliansens uppförandekod om acceptabelt etiskt och professionellt beteende för alla instanser som bedriver yogaundervisning och/eller verksamhet.

Våra lärare och medlemmar samtycker till att:

  • uppföra sig på ett professionellt och samvetsgrant sätt. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att se till att de lever upp till förväntningarna på de åtaganden de har till sina elever eller allmänheten, och att deras praxis och beteenden överensstämmer med de föreställningar de gör om sig själva som en yogautövare som följer vissa föreskrifter.
  • erkänna begränsningar i sina färdigheter och kunskap och att, vid behov, hänvisa eleverna till att söka instruktioner, råd, behandling eller vägledning på annat håll.
  • skapa och underhålla en säker, ren och bekväm miljö att utöva yoga i.
  • uppmuntra mångfald genom att respektera alla elever oavsett ålder, fysiska begränsningar, ras, trosbekännelse, kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning.
  • respektera alla elevers rättigheter, värdighet och integritet.
  • undvika ord och handlingar som utgör sexuella trakasserier eller all annan form av trakasserier definierade i lag.
  • följa de traditionella yogaprinciperna som är skrivna i yamas och niyamas.
  • följa alla lokala och nationella lagar som gäller yogaundervisning

Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / 050-5149725 för att diskutera, fråga eller uttrycka eventuell oro över det ovanstående punkter.